Algemene voorwaarden voor Alcoholvrijewijn.nl

  1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen alcoholvrijewijn.nl en de klant.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling op alcoholvrijewijn.nl gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen alcoholvrijewijn.nl en de klant.

  1. Prijzen

2.1. Alle prijzen op alcoholvrijewijn.nl zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2.2. alcoholvrijewijn.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

  1. Betaling

3.1. Betaling kan worden gedaan via iDeal, PayPal, Visa of MasterCard.

3.2. De klant is verplicht om de betaling binnen 14 dagen na de bestelling te voldoen.

3.3. alcoholvrijewijn.nl behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren als de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen.

  1. Levering

4.1. alcoholvrijewijn.nl zal de bestelling zo snel mogelijk verzenden na ontvangst van de betaling.

4.2. De levertijd voor het product varieert gewoonlijk tussen 1 en 3 dagen, afhankelijk van de locatie van de klant en de beschikbaarheid van het product.

4.3. alcoholvrijewijn.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of problemen met de levering die buiten onze controle liggen.

  1. Retourbeleid

5.1. De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgaaf van reden.

5.2. De klant is verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.

5.3. De geretourneerde producten moeten in dezelfde staat zijn als bij ontvangst en in de originele verpakking worden geretourneerd.

5.4. alcoholvrijewijn.nl zal het aankoopbedrag terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

  1. Garantie

6.1. alcoholvrijewijn.nl garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

6.2. Als het geleverde product niet voldoet aan de garantie, zal alcoholvrijewijn.nl het product repareren of vervangen.

6.3. alcoholvrijewijn.nl is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van het product.

  1. Aansprakelijkheid

7.1. alcoholvrijewijn.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde producten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van alcoholvrijewijn.nl.

7.2. alcoholvrijewijn.nl is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade.